Älykäs maatalous luo uusia mahdollisuuksia

17.06.2020

Digitalisaatio on maataloudessa tätä päivää

Vuoden 2019 viljavuosi oli jotakuinkin normaalilla tasolla edellisvuoden huonon tuloksen jälkeen. Viljan määrä oli 4 miljoonaa tonnia, joka oli 46 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Suurimpana nousijana oli vehnä, jonka määrä kasvoi 82 % vuoteen 2018 verrattuna (Luke 2020). Hyvään tulokseen päästään hyvillä välineillä ja tietämyksellä. Tekniikka ja koneet menevät huimaa vauhtia eteenpäin. Oikeat määrät lannoitetta, kasvinsuojelu ja automatiikka kylvämisessä auttavat viljelijöitä pääsemaan toivottuun lopputulokseen. Esimerkiksi suorakylvössä on etunsa, lannoitteista saadaan parempi hyötysuhde verrattuna pintalevitykseen. Horsch on rakentanut tähän tarkoitukseen Pronton kylvölannoittimen, jossa muokkaus, lannoitus, tiivistys, kylvö ja jyräys tehdään kaikki kerta-ajolla. Näin säästyy tuntuvasti aikaa ja polttoainetta.

Kylvön jälkeen on syytä huolehtia kasvinsuojelusta. Jos viljelykasvi on sama useampana vuotena peräkkäin, on ongelmana yleensä monet tuhoeläimet, rikkakasvit ja kasvitaudit. Tähän Horsch tarjoaa Leeb AX ja LT -malliston. Riippumatta siitä ovatko ruiskut itsekulkevia tai vedettäviä, ne täyttävät korkeimmat laatuvaatimukset. Laitteita kehitellään ja testataan tehtaan omilla pelloilla, joita on yli 6000 hehtaaria. Kaikki koneet voidaan räätälöidä omiin tarpeisiin maaperän ja ilmaston mukaan.

Suomessa tuotetaan ja kulutetaan turvallisia elintarvikkeita kansainvälisellä tasolla. Ruokaketju koostuu koko elintarvikealasta, tuottajat, teollisuus, kauppa, ruokapalvelut, kuluttajat, neuvonta ja hallinto muodostavat yhdessä kestävän kehityksen ketjun, jossa laatuun panostetaan ja vuoropuhelua on eri alueiden välillä.

Hiilijalanjälki puhuttaa paljon eikä maatalouskaan ole välttynyt tältä keskustelulta. Tähän auttaa lähellä tuotettu ruoka sekä selkeät mittarit, joita edistää esimerkiksi MMM:n rahoittama Luken Vekka-hanke, joka on aloittamassa toimintansa. Ympäristövastuullisuus on tätä päivää. Uudet koneet ja traktorit auttavat säästämään kustannuksissa ja sitä kautta parantavat tehokkuutta. Massey Ferguson kehittää koko ajan uusia ja ympäristöystävällisiä traktoreita, joka vuosi otamme suuria harppauksia eteenpäin älykkään viljelyn saralla. Luken laskelmien mukaan maatalouskoneet ja muu maatalouden energiankulutus on 1 % luokkaa koko maataloudesta peräisin olevista kasvihuonekaasupäästöistä (luvut 2017 päästöjä). Täsmäviljely ja datan kerääminen auttavat pienentämään tätä kulutusta entisestään. ISOBUS-järjestelmällä voit kytkeä eri valmistajien koneita yhteen ja luoda tehokkaita karttoja, joita voit hyödyntää automaattiohjauksen tukena. AB-linjat ovat täsmäviljelyn perusta ja ne voidaan merkitä pellolle ohjausjärjestelmällä ja koneella tai laatia FMIS-järjestelmässä.

Kaikki tämä vaatii jatkuvaa kouluttautumista ja uusinta tietotaitoa. Turun Konekeskuksen asiantuntijat keskustelevat valmistajien kanssa ja jakavat tietoa asiakkaiden toiveista. Lisäksi järjestämme koulutustilaisuuksia, joilla tehokkuutta maataloudessa voidaan lisätä. Kierrämme Suomea jatkuvasti ja paikalliset osaajamme auttavat tuttuja viljelijöitä omalla alueellaan. Tehkäämme kaikki yhdessä töitä paremman tehokkuuden ja mielekkäiden työskentelytapojen kehittämisessä.

Lähteet:

Totta ja tarua ruoan hiilijalanjäljestä - Juha-Matti Katajajuuri, erikoistutkija, Luke
https://stat.luke.fi/en/crop-production-statistics