Turun Konekeskus News

ISOBUS on tätä päivää

Päiväys: 12.05.2020 - Ajankohtaista, News

Järjestelmien tarkoitus on auttaa käyttäjää. Luomalla yksi järjestelmä, jota on mahdollista päivittää säästää monelta eri välivaiheelta. Monet käyttävät edelleen RS232-protokollaa, koska se on edullista ja toimiikin edelleen varsin hyvin. Ongelmia saattaa kuitenkin tulla esille, kun laitekantaa on eri ikäistä ja monenlaista eri vuosikymmeniltä. Pelkästään kaapelien muoto saattaa vaihdella paljon. ISOBUS tähtää siihen, että tarvitaan vain yhtä kaapelia ja siinä kaikki.

Jokaisella merkillä on lisäksi oma tapansa tehdä asioita. Silloin tarvitaan usein ulkopuolista apua laitteistojen ja ohjelmistojen asennuksessa. Usein karttoja luodaan kotioloissa erilaisilla ohjelmistoilla kuten Farm Works, Gatekeeper, Soyl tms. jonka jälkeen ne tallennetaan erilaisiin muotoihin, kuten shape- tai xml-muotoon. Kuitenkin ISO XML -muotoja on monenlaisia. Kartta saattaa lisäksi olla pakattuna zip-muotoon, jonka jälkeen se pitää traktorissa purhaa ja asentaa laitteistoon.

Massey Ferguson tähtää siihen, että laitteet päivittävät itse itsensä automaattisesti. Palstojen määritys on helppoa, mutta lisänä tulee paljon muutakin. On työskentelynopeus, polttoaineen kulutus, lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden kulutus vain muutamia mainitaksemme. Parhaassa tapauksessa järjestelmä kuitenkin tunnistaa erilaisen maaperän ja muodon ja esimerkiksi siihen tarvittavan lannoitteen määrän. Myös määrän säätö sadon tiheyden mukaan on mahdollista.

Tätä kaikkea varten ACGO on luonut Fuse-teknologian. Tämä auttaa maanviljelijää koko tuotantoketjun läpi, suunnittelusta lannoittamiseen, kylvöön, ruiskutukseen ja sadonkorjuuseen unohtamatta viljan varastointia.

Kerromme mielellämme lisää aiheesta!

Tuomas Kajantola
tuotepäällikkö
050 478 0935
tuomas.kajantola@turunkonekeskus.fi