Automaattiohjaus tehostaa ja tarkentaa maanviljelyä

13.01.2021

Ohjausjärjestelmien on todettu säästävän jopa viidenneksen polttoainetta peltotöissä ja vähentävän myös koneen osien kulmista. Samalla säästyy työaikaa ja viljelyn mielekkyys lisääntyy. Massey Fergusonin kehittämä automaattinen ohjausjärjestelmä on saatavana uusiin traktoreihin tai jälkiasennuksena sellaisiin malleihin, joissa on valmius ohjausjärjestelmälle.

Automatisointi tehostaa viljelyä tuomalla siihen aivan uudenlaista täsmällisyyttä, koska tuotantopanoksien kohdistaminen onnistuu hyvin tarkasti. Massey Fergusonin kehittämä automaattiohjaus kykenee suuntaamaan konetta jopa senttimetrin tarkkuudella, koska ajolinjat saadaan säädettyä juuri halutuiksi.

Automaation hankkiminen avuksi tuo säästöjä monella tavalla ja viljelykauden monessa eri vaiheessa. Ohjausjärjestelmä on yleensä viljelijän mielestä investoinnin arvoinen asia, josta ei halua enää luopua, kun sen hyödyt on huomannut.

Automaattiohjaus säästää jopa 12 prosenttia polttoainetta peltotöissä ja koneiden osien kulumista. Se säästää myös aikaa poistamalla peltotyöskentelystä päällekkäisyydet ja mahdollistaa isomman peltoalan työstön samassa ajassa kuin aiemmin kului pienemmän alan ajamiseen.

Automaattiohjaus on maatalousalan investoinneista ainoita, joka ihan tutkitusti vähentää välineiden kulumista ja polttoainekuluja ynnä muita sellaisia menoja.

Täysin uutta Massey Fergusonin automatiikassa on Wayline Assistant, jonka avulla pellolle voidaan luoda optimaaliset ajolinjat jo yhden ajokierroksen aikana pellon muodosta riippumatta. Näin voidaan työskennellä tehokkaasti monimuotoisillakin lohkoilla.

Koneen ajaminen helpottuu ja stressi vähenee

Tärkeintä kaikessa maanviljelyssä on kuitenkin ihminen, joka koneita kuljettaa. Maatilayrittäjä huomaa automaattiohjauksen hyödyn koneen suorituskyvyn parantumisena ja siitä, että tehtävien yksitoikkoisuus ja stressi vähenevät.

Kuljettaja jaksaa tehdä työtään entistä paremmin ja motivoituneemmin, koska hän pystyy keskittymään työhönsä ja kone hoitaa ajolinjat tarkasti. Tällaisia inhimillisiä jaksamisen asioita on vaikeampi mitata kuin esimerkiksi polttoaineen kulutusta, mutta viljelijän hyvinvointi on lopulta kaikkein olennaisinta.

Automaattiohjauksen saa helposti ja nopeasti käyttöön, sillä ensikertalainenkin pystyy käynnistämään toiminnon viidessä minuutissa.

Järjestelmän voi aluksi ottaa haltuun vain muutamalla työvälineen ja suunnan asetuksella. Sitä voi lähteä rakentamaan aluksi esimerkiksi pelkän automaattiohjauksen avulla ja lisätä myöhemmin vaikka Isobus-työkone tukemaan automatisoitua toimintaa.

Automaattiohjaus + työkoneautomaatio = lisää säästöjä

Kun automaattiohjauksen yhdistää työkoneautomaatioon eli Isobus-sovelluksiin, viljelijän työ helpottuu entisestään ja samalla säästyy päällekkäisiä materiaalikuluja ja tuotantopanoksia.

Isobus-työvälineiden kanssa yhteen sopivan ja täysin automaattisen lohkojen hallinnan ansiosta siemeniä, lannoitteita ja torjunta-aineita voidaan levittää ilman päällekkäisyyksiä. Näin vältetään se, että lohkoja käsitellään kaksinkertaisesti tai käsittelyalue ulottuisi jopa pellon ulkopuolelle.

Kasvustolliset ongelmat, kuten esimerkiksi lakoviljat, vähenevät ja säästöä tulee yhä lisää koko vuoden ajalta, eikä vain siltä hetkeltä, kun koneella ajetaan. Hyödyt ja säästöt siis kertautuvat, kun yhdistetään automaattiohjaus ja työkoneautomaatio.

Levitysmäärän ohjauksen avulla mahdollistetaan levitysmäärän vaihtelu maaperän tai kasvien tarpeiden mukaan, mikä säästää levitettävää ainetta. Se tarkoittaa myös kustannus- ja aikasäästöä.

Konehan ei sinänsä tee mitään itsenäisesti, vaan se toimii annettujen ohjeiden mukaan. On olemassa ohjelmia, jotka luovat karttaa pellosta, tai voi hankkia esimerkiksi satelliittipohjaisia kasvustokuvia. Näistä saatujen tietojen perusteella voidaan säätää kone huomioimaan esimerkiksi maaperän vaihtelut.

Suurin hyöty viljelijälle koituu siitä, että aineen määrä voidaan määrittää ja suunnitella peltotietokannan avulla ja levitys toteutuu näin äärimmäisen tarkasti ja tarkoituksenmukaisesti. Viljelijä voi esimerkiksi säätää kemikaalin tai lannoitteen määrän kullekin alueelle erikseen, mikä pienentää turhia kuluja.

Lue lisää AGCOn sivuilta Fuse Smart farming (EN) >

Tutustu myös näihin