Laskutusohje

Lähetä ostolaskut Turun Konekeskus Oy:lle verkkolaskuna

Yritys: Turun Konekeskus Oy
Verkkolaskuosoite: 003729613812
BIC: DABAFIHH

Pyydämme teitä lähettämään meille verkkolaskuja, mikäli suinkin mahdollista. Mikäli edelleen lähetätte laskunne paperimuodossa, pyydämme teitä lähettämään ne osoitteeseen:

TURUN KONEKESKUS OY
Ostolaskut
PL 1002
65101 VAASA

Mikäli lähetätte laskunne sähköpostilla pdf-muodossa, lähettäkää ne osoitteeseen ostolaskut@cash-in.fi (viestin otsikoksi Turun Konekeskus Oy).

Huomaattehan, että osoitteeseen voi lähettää ainoastaan laskuja ja niiden liitetiedostoja, ei muita asiakirjoja. Muut asiakirjat toimitetaan jatkossakin postiosoitteeseemme:
Turun Konekeskus Oy
Ruopankatu 8
20360 TURKU

Huom. uusi y-tunnus:

Y-tunnus: 2961381-2, Turun Konekeskus Oy
1.3.2019 alkaen kaikki Turun Konekeskus Oy:lle tarkoitetut laskut tulee osoittaa y-tunnukselle 2961381-2

Y-tunnus: 1487966-9, Turun Konekeskus Group

Invoicing instruction

Company name: Turun Konekeskus Oy
E-invoicing address: 003729613812
BIC: DABAFIHH

VAT Number: FI29613812

We kindly ask you to send us e-invoices if it is possible. If you continue to send your invoices in paper format, we ask you to send them to the address:

TURUN KONEKESKUS OY
Ostolaskut PL 1002
65101 VAASA
Finland

If you send your invoices by e-mail in PDF-format, we ask you to send them to ostolaskut@cash-in.fi (with title Turun Konekeskus Oy).

Will you notice that you can only send invoices and their attachments to the e-mail address, no other documents. Other documents will continue to be delivered to our mailing address:

Turun Konekeskus Oy
Ruopankatu 8
20360 TURKU
Finland