Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä

Turun Konekeskus Oy
Ruopankatu 8
20360 Turku
puh. 020 7459 700
Y-tunnus 1487966-9

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Jani Heikkilä, jani.heikkila@turunkonekeskus.fi, puh. 0400 375 788

3. Rekisterin nimi

Turun Konekeskus Oy:n asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Turun Konekeskus Oy käyttää asiakasrekisterin tietoja tilausten käsittelyyn ja toimittamiseen, laskutukseen sekä asiakkuuden hallintaan ja hoitamiseen liittyvään tiedottamiseen. Tietoja voidaan käyttää Turun Konekeskus Oy:n toiminnan kehittämiseen liittyen, tilastollisiin tarkoituksiin sekä mainonnan suuntaamiseen.

Tietoja käytetään kuluttajan suostumuksella myös suoramarkkinointiin ja markkinointitarkoituksiin. Asiakas voi kieltää suoramarkkinoinnin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
Henkilön nimi, yrityksen tiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite, tilaushistoria, uutiskirjeen tilaamiseen liittyvät tiedot sekä asiakkaan itsensä antamat lisätiedot.

Turun Konekeskus käyttää sivustoillaan evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet ovat pieniä, selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Evästeet voi kieltää säätämällä selaimen asetuksia.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Turun Konekeskus Oy:n asiakastietojärjestelmästä ja tietoja ylläpidetään manuaalisella päivityksellä. Lisäksi voidaan käyttää tietolähteitä kuten Suomen Postin osoitepalvelua ja Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteriä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille paitsi Suomen viranomaisten niin edellyttäessä. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin tiedot on tallennettu järjestelmään, jota ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämällä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia ja muuta mainontaa varten.

10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna. Pyynnön käsittelyn jälkeen tiedot toimitetaan erikseen sovitulla tavalla mahdollisimman nopeasti kuitenkin viimeistään neljän viikon aikana kyselystä.

11. Tiedon korjaaminen ja poistaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon muuttamiseksi tai poistamiseksi.