Om ossTurun Konekeskus Oy ja Konefarmi Oy

Turun Konekeskus Oy och Konefarmi Oy

Turun Konekeskus koncernen är ett finskt familjeföretag som är specialiserat på import och försäljning av arbetsmaskiner. Turun Konekeskus har grundats 1998 och från och med 2004 hör också dotterbolaget Konefarmi Oy till koncernen.

Båda företagen har specialiserat sig på import och försäljning av lantbruksmaskiner och maskiner för underhåll av fastigheter. Till Turun Konekeskus produkturval hör också små vindkraftsanläggningar, produkter inom elproduktion med solpaneler samt verktyg, reservdelar och förnödenheter. Förutom detta fungerar bolaget som återförsäljare för Isojoen Konehalli:s produkter (IKH) i Åbo.

Vårt gemensamma huvudkontor ligger i Åbo och vi har 15 egna försäljningskontor. Bolaget har ett nät för återförsäljning och service som täcker hela landet.

Turun Konekeskus Oy

Till Turun Konekeskus produkturval hör maskiner för såväl sådd, gödsling, jordbearbetning som även för kreatursskötsel. Vi har också maskiner på vårt program som passar till underhåll och fastighetsskötsel samt andra inhemska arbetsmaskiner. Det senaste tillskotten inom maskinutbudet är små vindkraftverk och solpaneler som producerar el. Härtill tillhandahåller vi i vår 1500 m² stora affär reservdelar, verktyg och förnödenheter för många olika behov.

Vi är ett företag som erbjuder full service inom maskinförsäljning och vi representerar de bästa produkterna inom branchen. Pålitliga leveranser gör Turun Konekeskus till en säker samarbetspartner.

Konefarmi Oy

Konefarmi är en föregångare inom sin branch. Vi representerar produktmärken som är kända över hela världen för sin höga kvalitet. Utgångspunkten för vår verksamhet är kundtillfredställelse, tjänstvillighet och högklassiga produkter. Vi svarar på utmaningar inom den ständiga utvecklingen inom lantbruket genom att ge våra kunder ett mångsidigt produkturval för boskapsskötsel.

Ur Konefarmi:s produkturval hittar man maskiner för såväl bärgning av foder som utfodring samt maskiner för spridning av gödsel på mjölk- och köttgårdar. Maskinerna modifieras och utrustas vid behöv för att passa in till gårdens behov, ett exempel på detta är den körbara Seko Mobil fodervagnen, som passar för små utrymmen och smala utfodringsbord.

Foder från fältet till utfodringsbordet och gödselhantering från ladugården till fältet är vårt specialkunnande!

Försäljning

Anders Vahtola (Åbo), 050 463 1351, anders.vahtola@turunkonekeskus.fi