Tarkka kyntö parantaa kasvuterveyttä ilman kasvinsuojeluaineita

20.05.2021

Lemken Diamant -paluuaura työskentelemässä pellolla

Kyntäminen vähentää kasvinsuojeluaineiden, kuten glyfosaatin, käyttötarvetta, koska kynnössä käännetään rikkakasvien siemenet pois maan pinnasta ja samalla niiden juuret katkeavat estäen kasvun.

Kynnön etu on myös se, että kyntämättömässä maassa ravinteet kertyvät pinnalle, mutta kynnön jälkeen ne sijaitsevat tasaisesti kyntökerroksessa. Etenkin jos maan lannoittamiseen käytetään karjanlantaa, ravinteet ja orgaaninen aines kertyy pintaan ilman kyntöä, mutta kyntämällä kasvun ainekset ovat tasaisemmin maassa.

– Kyntämällä saadaan aikaan suurempi kerros maata, jossa on ravinteita ja multavuutta, kuin kevytmuokkaamalla tai suorakylvöllä, kertoo Kalle Murto Turun Konekeskuksesta.

Maa ympäri on land -auroilla ilman kyntöanturaa

Kyntämättömään maahan alkaa ajan oloon muodostua tiivistymiä. Erityisesti pintamaan tiivistyttyä kevennetyn muokkauksen seurauksena kynnöstä saadaan suuria etuja. Turvemailla kynnön edut näkyvä parhaiten kevätkynnössä, kun kosteus saadaan tasattua riittäväksi koko kylvöalustaan.

On land -kyntö vähentää maan tiivistymistä, koska siinä pyörä ei kulje kyntövaossa vaan nurmella ja sängellä. Näin kyntöanturan muodostumista ei tapahdu, kuten perinteisillä auroilla.

– Maa ei siis tiivisty vaossa olevan renkaan alla, jossa on suurin paine ja mahdollisesti herkemmin tiivistyvä maa kosteuden ja heikomman rakenteen ansiosta. Myös kuljettajalla on mukavaa, koska traktori kulkee suorassa eikä vinossa, Murto selittää.

Traktorin gps-ohjauksesta saadaan on land -kynnössä suuri hyöty, koska sen avulla ensimmäisen viilun koko voidaan pitää oikeana, vaikka renkaat eivät ohjaudu kyntövaossa: vaon vieressä ajaessa gps-ohjattu traktori ja aura tekevät siistin ja tarkan kynnön, koska vakoa ei sotketa ajamalla.

Katso video on land -kynnöstä

Helppo säätää keskitettyjen säätöjen avulla

Lemkenin Optiquick-säätöjärjestelmä mahdollistaa oikean linjan löytämisen helposti yhtä vanttiruuvia kääntämällä. Jos vetolinja on väärä ja aura kampeaa johonkin suuntaan, tarra auran rungossa kertoo, mihin suuntaan vanttiruuvia pitää kääntää, jotta aura kulkee suoraan.

Auran vetolinjan oikea säätö on kynnössä erittäin olennainen, sillä kun kaikki on säädetty oikein, polttoainetta säästyy ja kulutusosat kestävät pidempään. Myös työjälki on parempi, koska aura ei kampea suuntaan tai toiseen.

– Vetolinjan säätö on toteutettu yksinkertaisesti ja toimivasti Lemken auroissa, Murto kehuu.

Optiquick-säätöjärjestelmällä säädetään auran vetolinja, ensimmäisen viilun leveys ja työleveys. Työsyvyyssäätö tehdään tukipyörän ja kolmipistenostolaitteen avulla.

Katso video Lemken Optiquick

Älyaura säädetään vaikka ajaessa

Juvel 8 i -älyaurassa kaikki säädöt tehdään näytöstä traktorin hytistä, eli kuljettajan ei tarvitse siirtyä ulos säätämistä varten.

Säätöjä voi tehdä jopa kesken ajon, mikä helpottaa ja tarkentaa työskentelyä.

– Ajon aikana voi esimerkiksi vaihtaa on land -kynnöstä vaosta kyntöön. Kynnössä ei tarvitse tyytyä riittävän hyvään, kun auran voi säätää olosuhteiden mukaan muistissa olevien säätöjen avulla tai hienosäätöä voidaan tehdä myös vauhdista.

Älyaura on Isobus-yhteensopiva, eli kaikkia sen ominaisuuksia voidaan käyttää Isobus-yhteensopivan traktorin omalta näytöltä.

Katso video Juwel 8 i

Hinattava aura yhä suositumpi

Lemkenillä on hinattavia auroja ja nostolaiteauroja, jotka soveltuvat sekä onland-kyntöön että kyntöurakyntöön. On land -varustus on saatavilla tehtaan lisävarusteena moniin malleihin. Hinattava on land -aura on tällä hetkellä kaikkein suosituin ja kiinnostavin aura. Suurella hinattavalla auralla työsaavutus on suuri ja työjälki hyvä.

Hinattava aura voidaan varustaa Optitrack-painonsiirtojärjestelmällä. Se joka on käytännössä paineistettu hydrauliikkasylinteri, joka siirtää auralta painoa traktorin takarenkaille. Tämä vähentää luistoa ja polttoaineen kulutusta.

Lemkenin kyntöaura sälesiipisellä siipimallilla      
Sälesiipi murustaa kyntöviilua paremmin kuin kiinteä siipimalli. Hinattava aura voidaan varustella painonsiirto sylinterillä, joka siirtää painoa traktorin takarenkaille.

Katso video Diamant 16

Lue lisää Lemken Diamant 16 puolihinattavat paluuaurat >

Lue lisää Lemken Juwel nostolaitepaluuaurat >

Lisätiedot: Kalle Murto, p. 044 269 7925, kalle.murto@turunkonekeskus.fi

Tutustu myös näihin